За менУслугиНачалоКурсове
Нина Цветкова

Вашият екскурзоводЗА МЕН:

Професионалните ми успехи като екскурзовод са резултат освен от практическия опит в професията, но и от доброто географско образование, което ми дава широки познания в областта на природните и хуманитарните науки. Отлично познавам туристическите маршрути в България. София-Рилски манастир-Банско-Рожен (Роженски манастир)- Мелник; Пловдив-(Бачковски манастир)- Казанлък-Шипка- В.Търново-Троян (Троянски манастир); Русе-Мадара-Плиска-Варна-Несебър; Русе-(Иваново)-В.Търново-Етъра-Габрово-Трявна, са само част от тях. Владеенето на един от най-говорените езици в световен мащаб- английския, ми дава възможност да общувам с хора от целия свят. Това обогатява опита ми като водач не само на гости от Великобритания, САЩ, Канада, но и на такива от Дубай, Дания, Холандия, на смесени групи от Испания, Франция, Лат.Америка. Любознателността ми допълва опита ми като водач в специализирани мероприятия.

Ако желаете да се запознаете с историята и културата от различна гледна точка, да работите с млада, енергична и позитивно настроена личност, жадуваща да открива нови места и да превърне Вашето пътуване в едно незабравимо изживяване, с чувство за отговорност към професионалните задължения, лоялност и защита на интересите на клиента/организацията, можете да се свържете с мен на e-mail: ninaguide@abv.bg Или на тел.: +359 898 52 55 62.

НОВИНИ:

Разнообразието от курсове в Nina Guide Consult расте! научи повече

В момента Нина се грижи за отглеждането на нейната малка дъщеричка и може да поема ангажименти с продължителност до 2-3 дни!

Съдействие за наем на транспорт!


Nina Tsvetkova

Your English Speaking Guide


ABOUT ME:

Apart from my experience as a guide, my professional performance is a result of good geographical education, which has given me extensive knowledge in the area of natural sciences and humanities. I am very well acquainted with the tourist routes in Bulgaria. Sofia-Rila Monastery-Bansko-Rozhen (Rozhen Monastery)- Melnik; Plovdiv- (Bachkovo Monastery)-Kazanlak- Shipka-Veliko Tarnovo-Trojan (Trojan Monastery); Rouse-Madara-Pliska-Varna-Nessebar; Rouse-(Ivanovo)- Veliko Tarnovo-Etara architectural reserve-Gabrovo- Triavna, are only a few. My knowing one of the most widely spoken languages in the world – English – has enabled me to interact with people from all around the world. This has improved my experience as a guide not only of people from Great Britain, the USA, and Canada, but also of visitors from Dubai, Denmark, the Netherlands, as well as of mixed groups from Spain, France, and some Latin American countries.

My natural curiosity has helped me a lot in developing my skills in organizing specialized events.

If you want to know the history and culture from a different point of view, to work with a young, energetic and positive person, who is responsible and loyal to her client’s interests and who wants to find and explore new objects and places in order to make your holiday an unforgettable experience, you can contact me via my e-mail: ninaguide@abv.bg or on my mobile: +359 898 52 55 62.

LATEST NEWS:

There is NOW a huge variety of professional and other courses for students at Nina Guide Consult Ltd.
Nina is looking after her little daughter now so she can take only three-days engagements or trips in the weekends.

Providing assistance in rent-a car services learn more